DAŇ PŘI VÝPLATĚ ZÁLOH NA PODÍLY NA ZISKU08/09/2018 - 15:59
DAŇ PŘI VÝPLATĚ ZÁLOH NA PODÍLY NA ZISKU
Firma (s.r.o.) vyplatila v září a v prosinci svému společníkovi zálohu na podíl na zisku. Kdy se odvádí daň z těchto záloh? Až po schválení účetní závěrky a po rozhodnutí valné hromady v březnu 2015?
Při výplatě záloh na podíl na zisku je plátce daně - Vaše s.r.o. - povinen srazit daň ke dni výplaty zálohy na podíl na zisku. Tuto daň je povinen odvést svému místně příslušnému finančnímu úřadu do konce měsíce následujícího po dni výplaty. To znamená, že daň za první zálohu vyplacenou v září měla firma odvést do konce října 2014 ve výši 15%. Daň za druhou zálohu ve výši 15% měla firma odvést do konce ledna 2015. Za pozdě odvedenou daň vyměří finanční úřad úrok z prodlení.
Historie:

ZDĚDIL JSEM DRUŽSTEVNÍ BYT. CHCI HO PRODAT. ZAPLATÍM DAŇ?
12/15/2018 - 11:20

JAK ÚČTOVAT NAHRADU SKODY OD POJISTOVNY?
11/20/2018 - 19:30

DODANĚNÍ ZRUŠENÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
02/10/2018 - 17:03

DAŇ PŘI VÝPLATĚ ZÁLOH NA PODÍLY NA ZISKU
08/09/2018 - 15:59

ŠKOLKOVNÉ PŘI STŘÍDAVÉ PÉČI
03/07/2018 - 10:31

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MANŽELKY NA MATEŘSKÉ
22/06/2018 - 08:07