Ceník


Ceny, které uvádíme jsou orientační a stanovují se individuálně po dohodě s klientem ve smlouvě.
• Daňová evidence od 19,-Kč za 1 řádek, ale nejméně 500,-Kč/měsíc, jeden řádek je 1 řádek v deníku jak pro plátce DPH tak pro neplátce, bez ohledu na to, zda je faktura placená bankou nebo hotově.
• Podvojné účetnictví od 19,-Kč za 1 účetní případ, ale nejméně 1 500,-Kč/měsíc, 1 účetní případ je např: přijatá faktura za služby - 518/321
• účetní uzávěrka v podvojném účetnictví od 1900,-Kč
• mzdy - od 190,-Kč/1os./1měs
• přihlášení, odhlášení zaměstnance od 190,-Kč za případ.
• mzdová uzávěrka včetně vyúčtování daně ze závislé činnosti – 250Kč/mzdu
• zpracování přiznání k DPH 390Kč/ks, zpracování souhrnného, následného souhrnného hlášení pro účely EU 390 Kč/ ks, zpracování kontrolního hlášení, následného kontrolního hlášení 390Kč/ks
• zpracování přiznání k dani z příjmů od 1000,-Kč (bez odkladu), zpracování přiznání DPFO včetně přehledu na OSSZ a VZP od 1500,-Kč (bez odkladu)
• zpracování přiznání k ostatním daním 850,-Kč/hod, účtuje se každá započatá čtvrthodina (tj 213 Kč/ 0,25 hod), ale nejméně 500 Kč/ Ks
• odklad přiznání do 30.6. 10000, -Kč až 30000,-Kč, fyzické osoby od 5000,-Kč
• daňové poradenství a zastupování na úřadech 850,-Kč/hod, počítá se každá započatá čtvrthodina, tj. 213Kč/0,25 hod.
• zastupování před soudem 1000,- Kč/hod, počítá se každá započatá čtvrthodina, ale nejméně 500 Kč.
• Poskytnutí sídla s přebíráním pošty 1000Kč/měsíc
• Obsluha datové schránky a daňové informační schránky 500Kč/měsíc
• Ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH 21 %

Pokud Vás tyto informace oslovily, kontaktujte prosím naši kancelář v Pardubicích, Chrudimské ul.773, tel: 466 613 756 nebo mobilní spojení: 723 622 568, www.zds.cz.

Věřím, že i Vy budete s naší spoluprací spokojeni a my pro to uděláme vše, co bude v našich silách.

S přáním mnoha dobrých nápadů ve Vašem podnikání

Ing.Lenka Drvotová, jednatel firmy ZDS,spol. s r.o. a daňový poradce